Optoma / Nuforce

Service och Support
Telefon: 0571 749402 (9:00 till 16:00 måndag till fredag​​)

Om inte annat avtalats med support / service ska endast den defekta produkten skickas in för service. Tillbehör och Övrigt skal ej skickas.

Använd länken nedan för  Support / reparation begäran
http://support.servicon-group.com/